Detalii de reglementare bancară canadiană Crypto-Lichiditate, reguli de sprijin – Crypto News

„Scopul de aplicare al acestei notificări se limitează la tratamentul de capital și lichiditate al expunerilor unei IFR la criptoactive. Notificarea nu abordează nicio altă problemă, inclusiv dacă un IFR este permis în conformitate cu Legea bancară, Legea Societăților de Asigurări sau Legea